Ydelsesoversigt

Vi løser alle opgaver indenfor bogholderi, regnskab, revision, skat og rådgivning.

  • Bogholderi, herunder optimering af forretningsgange, opsætning og brug af papirløst bogholderi samt lønservice
  • Udarbejdelse af årsrapporter for personligt ejede virksomheder
  • Udarbejdelse af årsrapporter for selskaber
  • Revision, herunder forskellige former for erklæringsopgaver
  • Hjælp til opstart af virksomhed, herunder rådgivning om forretningsplan, finansiering mv.
  • Skattemæssig assistance, herunder udarbejdelse og indberetning af selvangivelser.
  • Omstrukturering om rekonstruktioner