Hent nr. 1 · 2016 · Revisorposten læs bl.a. om:

  • Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar
  • Tilbagesøgning af moms fra udlandet
  • Virksomhedstestamenter
  • Kautionspræmier
  • Crowdfunding
Posted in Artikler.