Nyheder fra Kreston SR

Hent RevisorPosten nr. 2-2015 her kan du bl.a. læse om:

  • Pensionist! Hvor svært kan det være?
  • Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse – hæftelsesproblematikken i I/S

  • Nøgletal – det er ikke spor svært

  • Når vedligeholdelsespligten i erhvervslejemål udløser konflikter

  • Cloud-computing – er din virksomhed klar til “skyen”?

 

Sponsorater giver reklame, men ikke altid skattefradrag

Virksomheder kan sponsere en sportsklub, en teatergruppe, en skole, en social aktivitet eller…..

Mulighederne er mange, men det er vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser.

Sponsering kan være et stærkt værktøj, når en virksomhed vil styrke eller ændre sit image, men ikke alle sponsorater giver skattemæssigt fradrag.

Hvad nu SKAT’

Igennem det seneste år har SKAT implementeret en lang række nye kontroller og systemer. For at det kan komme til at køre, skal selskaber foretage yderligere indberetninger, og man kan så spørge om det er administrative lettelser?

ÆNDRING AF VIRKSOMHEDSORDNINGEN – Begrænsning af muligheden for at opspare overskud

Den 9. september 2014 vedtog folketinget en række ændringer til den såkaldte virksomhedsskatteordning. Virksomhedsordningen er tænkt som en tilvalgsmulighed, indehavere af personligt beskattede virksomheder har ved beskatning af  virksomhedsindkomsten, således at denne beskattes lignende indkomst i kapitalselskaber (lav beskatning af indkomst der bliver i virksomheden).