Nyheder fra Kreston SR

Spar i skat, men pas på

Det kan være fristende at få vederlag for sikkerheds- og garantistillelse, men vær opmærksom på faldgruberne.

Personer, der stiller sikkerhed for et selskabs forpligtelser, har mulighed for at få et vederlag for sin ydelse, og det er ikke ualmindeligt, at eksempelvis en hovedaktionær får vederlag for sikkerheds- og garantistillelse for lån og kautioner i sin virksomhed.

Et sådant vederlag betragtes skattemæssigt som kapitalindkomst, der beskattes med væsentlig lavere satser end personlig indkomst.

19-12-2016

Sparing i netværket

Gennem vores medlemsskab af Kreston Danmark har vi mulighed for at trække på eksperter, der kan støtte op omkring komplekse problemstillinger, helt som i store revisionshuse.

Direkte relationer

Grundet vores direkte engagement i den ydede assistance ser vi ofte optimeringsmuligheder. Dette værende driftsmæssige og/eller tekniske i forhold til skat og afgifter. Vi tager gerne uopfordret initiativ kontakt til kunden omkring sådanne emner og forhold.

Virksomhedens ydelser

Vi assisterer gerne som sparringspartner og rådgiver for vores kunder inden for økonomiske
og ledelsesmæssige områder, eksempelvis:

 

• Iværksætterrådgivning
• Budgettering
• Investeringsrådgivning
• Strategisk udvikling
• Omstruktureringer
• Generationsskifte
• Køb og salg af virksomhed

 

Vi udfører naturligvis assistancer i forbindelse med generationsskifte i og uden for familien, omstrukturering af virksomheder og selskabet etc.

Sov trygt om natten

Vi vægter moral og etik højt – vi ønsker ikke at vi eller vores kunder skal opleve et ”velkommen på forsiden”, eller frygte for SKAT’s besøg!

 

Vores skattemæssige assistance skal til dels sikre, at skattelovgivning overholdes, men også at der optimeres på skattebetalingen inden for lovgivningens rammer.

 

Således er målet, at der betales den skat og moms, som man er forpligtet til, men at der omvendt ikke betales mere end det.

Eksterne eksperter

Vi yder gerne assistance på diverse skattetekniske og momsmæssige spørgsmål. Vi har et godt og fast samarbejde med flere eksterne skatteeksperter, der kan assistere på komplekse områder.

Virksomhedens ydelser

Vi yder den nødvendige assistance i forhold til den lovpligtige selvangivelse både for personer og selskaber som en integreret del af basisydelsen, eller som en særskilt ekstraopgave alt efter behov og ønsker.