Nyheder fra Kreston SR

Jens har følgende faglige interesseområder:

Jens har følgende faglige interesseområder:

  • Skatteplanlægning og -optimering i såvel selskabs- som privatregi
  • Omstrukturering og generationsskifte
  • Revision af mindre og mellemstore virksomheder
  • Regnskabs- og skattemæssig assistance for mindre og mellemstore virksomheder
  • Koncernregnskab og -revision
  • Herunder stor erfaring med revision af koncerner med udenlandske datterselskaber
  • Selskabsret
  • Iværksætter-rådgiver

Jens har en bred erfaring

Jens har en bred erfaring, der er funderet i mindre og mellemstore ejerledet virksomheder.  Jens har stor erfaring inden for følgende virksomhedstyper:

  • Grossistvirksomhed
  • Entreprenørvirksomhed
  • Vognmandsvirksomhed
  • Produktionsvirksomhed
  • Holding- investerings- og udlejningsvirksomhed
  • Detailhandel

Tekst om Ulrik II

Ulrik har en bred erfaring, der er funderet i mindre og mellemstore ejerledet virksomheder. Ulrik har stor erfaring inden for følgende virksomhedstyper:

 • Håndværk og byggeri
 • Entreprenørvirksomhed
 • Produktionsvirksomhed
 • It og kommunikation
 • Holding- investerings- og udlejningsvirksomhed
 • Detailhandel

Tekst om Ulrik III

Ulrik har følgende faglige interesseområder:

 • Skatteplanlægning og -optimering i såvel selskabs- som privatregi
 • Omstrukturering og generationsskifte
 • Revision af mindre og mellemstore virksomheder
 • Regnskabs- og skattemæssig assistance for mindre og mellemstore virksomheder
 • Koncernregnskab og -revision
 • Herunder erfaring med revision af koncerner med udenlandske datterselskaber
 • Selskabsret
 • Iværksætter-rådgiver

Den oplagte kunde

Den oplagte kunde

Vi servicerer primært ejerdrevne virksomheder inden for de fleste typer erhverv. Vores primære fokus er såvel mindre vækstvirksomheder som mellemstore virksomheder.

Til dig der:

 • sætter mennesket før maskinen – mere menneske mindre logo
 • ønsker og værdsætter direkte relationer
 • foretrækker virksomhedstilpasset revision frem for fabriksløsninger
 • ønsker løbende rådgivning og sparring
 • vil have value for money
 • ser fordelene i lav medarbejderomsætning og stort kundekendskab
 • ønsker vished og tryghed i forhold til skat og regnskab
 • ønsker indhold frem for formalia

Hvad vil vi?

Hvad vil vi?

Vi ville skabe et moderne revisionsfirma, hvor den direkte kunderelation er i fokus. Det er vores målsætning, at den ansvarlige statsautoriserede revisor aktivt deltager i alle opgaver for kunden. Dette er for at sikre, at de stadigt stigende krav til kvaliteten af det udførte arbejde overholdes.

 

Det tætte samarbejde mellem kunde og ansvarlig statsautoriseret revisor skal tillige sikre, at kunden altid modtager optimal rådgivning og sparring på et højt fagligt niveau.

 

Den teknologiske udvikling af software gør, at det i dag er økonomisk muligt, for den ansvarlige statsautoriserede revisor, at deltage aktivt i revisions- og regnskabsprocessen.  Vi ser samtidigt mulighed for at effektivisere revisions- og regnskabsarbejdet ved selv at deltage aktivt i dette. Således anvendes ressourcerne ikke på tunge manuelle forretningsgange og udenlandske kvalitetssikringssystemer, men alene på værdiskabelse for kunden.
Kort sagt ønsker vi, at skabe værdi for kunden frem for at udfylde tjeklister omkring kontrol af medarbejderes udførte arbejde.

 

Det er ligeledes en målsætning, at mest muligt af arbejdet udføres ude hos kunden, hvorved der opnås størst mulig indsigt i kundens forretning og dagligdag. Nærhed og kendskab er det bedste grundlag for højt kvalificeret rådgivning og et stærkt og mangeårigt samarbejde.

 

Skal man investere i et solcelleanlæg?

Hvordan er de skattemæssige regler i forbindelse med investeringer i solcelleanlæg?

Såfremt der er behov for konkret rådgivning i forbindelse med investering i solcelleanlæg eller andre “Vedvarende Energi-anlæg” står vi gerne til rådighed.