"Hvis en kunde har valgt at bruge et statsautoriseret revisionsfirma – så skal de også serviceres af en statsautoriseret revisor"

Hvad vil vi?

Vi ville skabe et moderne revisionsfirma, hvor den direkte kunderelation er i fokus. Det er vores målsætning, at den ansvarlige statsautoriserede revisor aktivt deltager i alle opgaver for kunden. Dette er for at sikre, at de stadigt stigende krav til kvaliteten af det udførte arbejde overholdes.

Det tætte samarbejde mellem kunde og ansvarlig statsautoriseret revisor skal tillige sikre, at kunden altid modtager optimal rådgivning og sparring på et højt fagligt niveau.

Den teknologiske udvikling af software gør, at det i dag er økonomisk muligt, for den ansvarlige statsautoriserede revisor, at deltage aktivt i revisions- og regnskabsprocessen.  Vi ser samtidigt mulighed for at effektivisere revisions- og regnskabsarbejdet ved selv at deltage aktivt i dette. Således anvendes ressourcerne ikke på tunge manuelle forretningsgange og udenlandske kvalitetssikringssystemer, men alene på værdiskabelse for kunden.
Kort sagt ønsker vi, at skabe værdi for kunden frem for at udfylde tjeklister omkring kontrol af medarbejderes udførte arbejde.

Det er ligeledes en målsætning, at mest muligt af arbejdet udføres ude hos kunden, hvorved der opnås størst mulig indsigt i kundens forretning og dagligdag. Nærhed og kendskab er det bedste grundlag for højt kvalificeret rådgivning og et stærkt og mangeårigt samarbejde.

Den oplagte kunde

Vi servicerer primært ejerdrevne virksomheder inden for de fleste typer erhverv. Vores primære fokus er såvel mindre vækstvirksomheder som mellemstore virksomheder.

Til dig der:

  • sætter mennesket før maskinen – mere menneske mindre logo
  • ønsker og værdsætter direkte relationer
  • foretrækker virksomhedstilpasset revision frem for fabriksløsninger
  • ønsker løbende rådgivning og sparring
  • vil have value for money
  • ser fordelene i lav medarbejderomsætning og stort kundekendskab
  • ønsker vished og tryghed i forhold til skat og regnskab
  • ønsker indhold frem for formalia