Ydelser

Kreston SR i Randers udfører en lang række opgaver for små og mellemstore virksomheder, f.eks.:

 1. Udfordring og økonomisk rådgivning af ejerledere både mht. virksomhedsøkonomi og privatøkonomiske forhold
 2. Revision af årsregnskaber for små, mellemstore og store virksomheder (regnskabsklasse A, B og C)
 3. Øvrige revisorerklæringer med høj eller begrænset grad af sikkerhed
 4. Udarbejdelse af årsrapport eller årsregnskab samt skattebilag og selvangivelse for
  1. Selskaber
  2. Personligt ejede virksomheder
  3. Personer
 5. Selskabsretlige omstruktureringer
  1. Virksomhedsomdannelse
  2. Aktieombytning
  3. Fusion
  4. Spaltning
  5. Tilførsel af aktiver
 6. Bogføring af virksomhedens økonomi
  1. Optimering af bilagsprocesser (aflevering og systematik)
  2. Momsrådgivning, herunder rådgivning vedr. internationalt salg og køb
  3. Hel eller delvis digitalisering af bilagsstrømme for køb og salg
  4. Overgang til papirløst bogholderi
  5. Løbende opdatering af overblik over kundetilgodehavender
 7. Lønservice og lønadministration
  1. Opsætning af lønsystem
  2. Oprettelse af stamdata for medarbejdere
  3. Løbende lønkørsler
 8. Stiftelse af selskab
  1. Indledende behovsafklaring
  2. Facilitere kontakt til advokat ved f.eks. behov for ejeraftaler
  3. Stiftelse inden for normal 48 timer
  4. Hjælp til efterfølgende registreringer ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen