Hvad vil vi?

Vi vil skabe et moderne revisionsfirma, hvor den direkte kunderelation er i fokus. Det er vores målsætning, at den ansvarlige statsautoriserede revisor aktivt deltager i alle opgaver for kunden. Dette er for at sikre, at de stadigt stigende krav til kvaliteten af det udførte arbejde overholdes.

Det tætte samarbejde mellem kunde og ansvarlig statsautoriseret revisor skal tillige sikre, at kunden altid modtager optimal rådgivning og sparring på et højt fagligt niveau.

Ulrik Alminde

Michael Daugaard

Jens Villemann

Bjarne Holm Simonsen

Find den nærmeste afdeling

   Vi er et moderne revisonsfirma

   Den teknologiske udvikling af software gør, at det i dag er økonomisk muligt, for den ansvarlige statsautoriserede revisor, at deltage aktivt i revisions- og regnskabsprocessen.  Vi ser samtidigt mulighed for at effektivisere revisions- og regnskabsarbejdet ved selv at deltage aktivt i dette. Således anvendes ressourcerne ikke på tunge manuelle forretningsgange og udenlandske kvalitetssikringssystemer, men alene på værdiskabelse for kunden.

   Kort sagt ønsker vi, at skabe værdi for kunden frem for at udfylde tjeklister omkring kontrol af medarbejderes udførte arbejde.Det er ligeledes en målsætning, at mest muligt af arbejdet udføres ude hos kunden, hvorved der opnås størst mulig indsigt i kundens forretning og dagligdag. Nærhed og kendskab er det bedste grundlag for højt kvalificeret rådgivning og et stærkt og mangeårigt samarbejde.

   Revision

   Revision, review og andre erklæringer med sikkerhed er kerneydelsen i vores virksomhed. Det vi er autoriserede til at udføre som Statsautoriseret revisor. Det betyder, at vi må og kan revidere alle typer virksomheder i Danmark, uanset størrelse, branche og juridisk struktur.

   Læs mere

   Regnskab

   Vi yder assistance med udarbejdelse af interne som eksterne årsregnskaber og koncernregnskaber for såvel selskaber, personligt drevne virksomheder som andre selskabsformer.

   Læs mere

   Rådgivning

   Vi assisterer gerne som sparringspartner og rådgiver for vores kunder inden for økonomiske
   og ledelsesmæssige områder. Grundet vores direkte engagement i den ydede assistance ser vi ofte optimeringsmuligheder.

   Læs mere

   Vejledninger

   Revision, review og andre erklæringer med sikkerhed er kerneydelsen i vores virksomhed. Det vi er autoriserede til at udføre som Statsautoriseret revisor. Det betyder, at vi må og kan revidere alle typer virksomheder i Danmark, uanset størrelse, branche og juridisk struktur.

   SKAT

   Vi vægter moral og etik højt – vi ønsker ikke at vi eller vores kunder skal opleve et ”velkommen på forsiden”, eller frygte for SKAT’s besøg!

   Læs mere

   Samarbejdspartnere

   Vi har flere faste og anerkendte samarbejdspartnere. Hos os vil du altid blive handlet professionelt.

   Læs mere