Nyheder fra Kreston SR

Indberetning af servicefradrag (håndværkerfradrag)

Det er nu tiden, at indberette servicefradrag (håndværkerfradrag) for 2011.
Indberetningen skal ske på www.skat.dk under TastSelv Borger.

Indberetning skal ske senest den 29. februar 2012.
Fradraget vil så indgå i årsopgørelsen for 2011.

Følgende oplysninger skal udfyldes ved indberetningen af fradraget:

· Typen af det udførte arbejde

· Cvr-nr. på firmaet eller Cpr.nr på den privatperson, der har udført arbejdet

· Udgiften til arbejdsløn

· Betalingsdato

Arbejdet skal være betalt inden årets udgang for at få fradrag i 2011.
Betaling skal være sket med betalingskort, via bank eller netbank.
Der opnås ikke fradrag, hvis arbejdet er betalt med kontanter eller check.

Kontakt os gerne, hvis du har behov for hjælp til indberetningen.

Firmanavn og CVR-nr. på gulpladebiler

Folketinget vedtog i juni 2012 en række lovændringer, der har til formål at dæmme op for sort arbejde. En af disse ændringer betyder, at fra og med den 1. januar 2013 er det et krav, at vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer. SKAT har nu udsendt en vejledning, der nøje beskriver, hvorledes oplysningerne skal påføres virksomhedens gulpladebiler. Biler på papegøjeplader og biler med klistermærket ”Bilen må bruges privat” er ikke omfattet af reglerne om ”skiltning” med virksomhedens navn mv.

Virksomheder med forsøgs- og forskningsomkostninger

Fra indkomståret 2012 er det nu muligt at få udbetalt skatteværdien af underskud,
der stammer fra forsøgs- og forskningsomkostninger.
Reglerne er et supplement til de regler, som giver virksomheder med forsøgs- og forsknings-
omkostninger mulighed for at fradrage beløbet fuldt ud i det år, hvor omkostningen er afholdt. Muligheden for straksfradraget gavner dog primært de virksomheder, der har positiv skattepligtig indkomst.

I er altid velkommen til at ringe til os, og få en uddybning af ovenstående,