Regnskab

Virksomhedens ydelser

Vi yder assistance med udarbejdelse af interne som eksterne årsregnskaber og koncernregnskaber for såvel selskaber, personligt drevne virksomheder som andre selskabsformer.

Derudover yder vi assistance med udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetkontroller samt regnskabsanalyser, der sikrer vores kunder et klart og aktuelt overblik over den økonomiske situation.

Vores produkt og kvalitet

Regnskaberne udarbejdes ved brug af moderne internationalt it-værktøj, som udbydes af FSR – danske revisorer. Dette sikrer, at materialet overholder Årsregnskabslovens regler samt giver regnskabsbrugerne de nødvendige informationer.

Vi lægger vægt på gode og solide regnskaber og valide informationer – dette fordi kunden får mest for pengene. Vi er meget bevidste om, at de officielle regnskaber er virksomhedens ansigt udadtil og tilbyder som en selvfølgelighed, at regnskaberne bærer kundens eget logo.

Vi uploader Årsrapporten i XBRL-formatet direkte til Erhvervsstyrelsen og bruger derfor ikke ressourcer på manuelt tastearbejde ved indberetningen.

Regnskabsudarbejdelsen sker oftest som en integreret del af basisydelsen, men tilbydes også som en stand-alone assistance.

Vi er altså gearet ligeså godt og stærkt som store revisionshuse!